ติดต่อ

ห้องทรายแก้ว โรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

IP : 431

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.

หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์