ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคประสบการณ์และความสำเร็จของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น.

เผยเเพร่เมื่อ 1377 เข้าชม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “

“เทคนิคประสบการณ์และความสำเร็จของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” โดยวิทยากร คุณนิภาพร  นาโสก กรรมการบริษัท อะลาตัส จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องสัตตบงกช (1120) อาคาร 11

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

– ดาวน์โหลดเอกสาร  กำหนดการ-อบรมเชิงปฏิบัติการ-เทคนิคประสบการณ์และความสำเร็จของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์