ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจง่ายๆ ด้วยแผนธุรกิจ” วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น.

เผยเเพร่เมื่อ 1189 เข้าชม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “

“ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจง่ายๆด้วยแผนธุรกิจ” โดยวิทยากร คุณแมนสรวง  เชื้อแก้ว  Account Executive (Credit Analyst)

สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานธุรกิจอุดรธานี

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560  เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ ห้องสัตตบงกช (1120) อาคาร 11

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

– ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจง่ายๆ ด้วยแผนธุรกิจ”