เข้าร่วมรับฟังการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 12 เดือน วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เผยเเพร่เมื่อ 483 เข้าชม