ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัตตบงกช อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1388 เข้าชม

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัตตบงกช อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร