โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้อง สัตตบงกช อาคาร 11 ชั้น 2 จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 407 เข้าชม