ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมประชุม “UBI Sharing 2018” ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิ.ย 2561 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

เผยเเพร่เมื่อ 429 เข้าชม