วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เข้าร่วมประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห้องประชุม IT Training Room ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เผยเเพร่เมื่อ 396 เข้าชม